Standard

Rasestandarden som ligger på www.nkk.no

 

Helse

Artikkel skrevet av Ingvild Espelien.

Leder av avlsrådet i Norsk Lundehund Klubb, genetiker (cand.Scient. i cellebiologi) og lektor i smådyr (lærer på Øya videregående skole).

Innehaver av kennel Vinterskogen.

 

Om Norsk lundehund

Artikkel om norsk lundehund som står på Norsk Lundehund Klubbs hjemmeside